Co nabízím

Nabízím odbornou pomoc lidem v tíživé životní situaci, pocitech méněcennosti, úzkosti, strachu, depresivních náladách. Poskytuji párovou terapii, psychoterapii pro psychosomatické obtíže, při ztrátě životního smyslu a směřování, ztrátě sebevědomí, při problémech s komunikací a otázky výchovy dětí.

Odborný a laskavý doprovod na cestě hledání sebe sama, hledání odpovědí, hledání řešení problému a jeho rozuzlení,…

Respektování člověka jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a rovněž tak jeho problému, se kterým přichází.

Odbornou pomoc v těchto oblastech:

  • úzkostné stavy, deprese
  • psychosomatická onemocnění (obtíže jako bušení srdce, svírání hrdla, bolesti břicha, bez organických příčin)
  • vztahové problémy: vůči vlastní osobě, ostatním, v rodině
  • manželské poradenství, partnerské problémy, rozchod s partnerem
  • poruchy komunikace v rodině, rodinné konstelace
  • homosexualita a její sebepřijetí
  • obsedantně kompulsivní poruchy osobnosti (nutkání opakovat určité chování, např. nadměrné mytí, opakovaná kontrola bytu, uzamčení bytu, apod.)
  • vyrovnání se s krizovými životními situacemi (ztráta partnera, odchod dětí z domova, úmrtí, apod.)
  • poruchy příjmu potravy, obezita a zdravý životní styl
  • poradenství v těhotenství
  • výchovné poradenství („co promeškáme do 5-ti let věku dítěte, jen stěží budeme dohánět“)
  • Sebevědomí a jeho zdravý vývoj
   Co všechno se skrývá pod pojmem sebevědomí, co s ním souvisí.
  • Jak ochránit děti před syndromem digitální demence
   Zvu Vás na besedování na téma: Jak ochránit děti před syndromem digitální demence.
 

Specializace

  • psychoterapie
  • návykové nemoci
  • klinická psychologie

Léčené nemoci

  • anorexie
  • pracovní krize
  • sexuální poruchy
  • emocionální krize
  • hypochondrie
  • agresivní chování
  • poruchy v mezilidských vztazích
  • obavy
  • krize
  • neuróza
  • sebevražedné myšlenky
  • bulimie
  • poruchy osobnosti
  • únava
  • sociopatologické jevy
  • zhoršená koncentrace
  • nízké sebevědomí
  • trauma
  • deprese
  • generalizované úzkostné poruchy
  • emoční poruchy
  • vztahová krize
  • sociální fobie
  • posttraumatická stresová porucha
  • emocionální bolest
  • závislosti