Co nabízím

Nabízím odbornou pomoc lidem v tíživé životní situaci, pocitech méněcennosti, úzkosti, strachu, depresivních náladách. Poskytuji párovou terapii, psychoterapii pro psychosomatické obtíže, při ztrátě životního smyslu a směřování, ztrátě sebevědomí, při problémech s komunikací a otázky výchovy dětí.

Odborný a laskavý doprovod na cestě hledání sebe sama, hledání odpovědí, hledání řešení problému a jeho rozuzlení,…

Respektování člověka jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a rovněž tak jeho problému, se kterým přichází.

Odbornou pomoc v těchto oblastech:

  • úzkostné stavy, deprese
  • psychosomatická onemocnění (obtíže jako bušení srdce, svírání hrdla, bolesti břicha, bez organických příčin)
  • vztahové problémy: vůči vlastní osobě, ostatním, v rodině
  • manželské poradenství, partnerské problémy, rozchod s partnerem
  • poruchy komunikace v rodině, rodinné konstelace
  • homosexualita a její sebepřijetí
  • obsedantně kompulsivní poruchy osobnosti (nutkání opakovat určité chování, např. nadměrné mytí, opakovaná kontrola bytu, uzamčení bytu, apod.)
  • vyrovnání se s krizovými životními situacemi (ztráta partnera, odchod dětí z domova, úmrtí, apod.)
  • poruchy příjmu potravy, obezita a zdravý životní styl
  • poradenství v těhotenství
  • výchovné poradenství („co promeškáme do 5-ti let věku dítěte, jen stěží budeme dohánět“)
  • Sebevědomí a jeho zdravý vývoj
   Co všechno se skrývá pod pojmem sebevědomí, co s ním souvisí.
  • Jak ochránit děti před syndromem digitální demence
   Zvu Vás na besedování na téma: Jak ochránit děti před syndromem digitální demence.
 
 •