Kdo jsem

Mgr. Renata Gregorová

Mgr. Renata Gregorová

Nar. 1964.

Jsem zkušená psycholožka a psychoterapeutka s více než dvacetiletou praxí v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii se specializací klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1989- 1997). Jsem absolventkou 5-ti letého Sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR (vycházející z dynamické, psychoanalyticky orientované a interpersonální psychoterapie, Skálův institut 1998 – 2003).

Pracovala jsem v Krizovém centru V Zápolí, Praha 4 (2001), v Centru pro rozvoj osobnosti, Uruguayská 6, Praha 2 (2003 – 2006).

Věnovala jsem se problematice homosexuality (výzkum, praxe).

Absolvovala jsem kurs Taneční a pohybové terapie (2010)

Od roku 2007 provozuji soukromou praxi.

Jsem absolventkou odborného výcviku Psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii, IPPART (2017-2019)

Jsem kandidátem ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii)

Mám hluboké osobní zkušenosti s vrcholovým sportem, profesionálním tancem a divadlem.

V letech 2007 a 2008 jsem spolupracovala jako odborný poradce s časopisy Family Star, Elle, Maianne, v následujícím období jsem spolupracovala s časopisem Psychologie.

Od roku 2013 spolupracuji s Českým rozhlasem.

Svoji odbornost systematicky rozvíjím formou individuálních a skupinových supervizí.